Re-Dial

EFOP-1.3.5

Közösségben A Tehetség!

Az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program keretén belül az Emberi Erőforrások Minisztériuma EU Fejlesztések Végrehajtásáért Felelős Helyettes Államtitkárság által meghirdetett EFOP-1.3.5-16 Társadalmi szerepvállalás erősítése a közösségek fejlesztésével elnevezésű felhívásán a Tehetség-Vár Társadalomtudományi Egyesület „Közösségben a tehetség!” c. pályázata támogatást nyert.

Az EFOP 1.3.5. projekt keretében olyan szabadidős tevékenységeket valósítunk meg, amelyek illeszkednek a helyi gazdaságpolitikai irányelvekhez, valamint a helyi kultúrpolitikai igényeknek is megfelelnek. Ezzel egyidejűleg egészségtudatos magatartásra ösztönözzük a helyi lakosságot, különféle szabadidős sport rendezvényekkel és programokkal. Szeretnénk, ha a helyi kulturális és szellemi élet is felpezsdülne, minél sokszínűbbé válna, ennek érdekében pedig aktuális témájú előadásokat, konferenciákat is szervezünk. Ezen előadások alatt egyaránt értünk helytörténeti előadásokat és egészséges életmóddal kapcsolatos előadásokat, ahol a résztvevők elméleti tudásét is gyarapítjuk a táplálkozás, testmozgás, vagy akár a „megfelelő tanulási módszerek” témaköreiben.

A több évre visszanyúló közösségszervezői, rendezvényszervezői munkásságunk során azt tapasztaltuk, hogy az emberek szívesen vesznek részt eseményeken mint közönség, de a közreműködés, az önkéntesként való részvétel csupán csak kevesek számára vonzó. Gyakran csak a megfelelő információ hiánya vagy az önkéntesség iránti attitűdök (amelyek idővel megszerezhetők) okozzák csekély mértékű társadalmi részvételt.

Mindez azonban nem tekinthető újdonságnak, mivel a fiatalság számára csak az utóbbi években került igazán előtérbe a közösségért való munka (vagy az önkéntesség) kérdése, a közösségi szolgálat intézményrendszerének bevezetésével. Ez a változás felfogható úgy, mint egy első lépés a későbbi önkéntes és karitatív tevékenységek irányába. Fontos személyiségformáló tényezőnek véljük azt, amikor a fiatalok elköteleződnek az önkéntes tevékenységek irányába és (vagy) valamilyen közösség konstruktív tagjai lesznek. Ezek a közösségi szálak nemcsak segítenek fenntartani az elköteleződést valami irányába, de a fiatalok térségben való megmaradását is segíthetik.

A projekt célcsoportjai olyan fiatalok és felnőtt fiatalok, akik számára a közösségi szellem és a közösségben való gondolkodás nem idegen fogalmak, és szeretnének tenni valamit a helyi közösségi élet megőrzése és javítása érdekében. Ezen felül szándékunkban áll akár családokat és idősebb résztvevőket is bevonni. Szeretnénk, ha a társadalom egyes csoportjai megtalálnák a számukra szükséges vagy releváns programokat a mi projektünkben.

Úgy tartjuk, hogy a mai közösségi élet hiányosságai nem csak elhibázott döntésekből fakadnak, hanem mert a közösségi gondolkodás, a közösségi szemlélet ugyanúgy elsajátítandó készség, mint bármelyik másik készség, az egyén akkor segít és önkénteskedik szívesen, ha már megtapasztalta azt, és annak szociális hatásait megérti, mechanizmusait átlátja.

A projekt megvalósítási időszaka: 2017.04.01. – 2020.03.31.

Az elnyert támogatás összege: 24.998.760 Ft

A projekt azonosítószáma: EFOP-1.3.5-16-2016-00867