Re-Dial

EFOP-1.3.5

A közösségi és szellemi élet revitalizálása

A pályázat kiemelt célcsoportjai közé a fiatalok, a családok és az idős generáció tagjai értendők. Ehhez igazodva kínál szervezetünk különféle programokat, foglalkozásokat, rendezvényeket, melyek célja a helyi közösségek építése, megerősítése és fejlesztése, továbbá a helyi kulturális identitás megőrzése és erősítése valamint az önkéntesség ösztönzése. Ez a cél egybeesik a helyi régióban jelen levő kihívásokkal, mint például a fiatalok elvándorlásának csökkentése, és a helyi közösségek és társadalmi csoportok erősítése. A programok úgy kerülnek kialakításra, hogy lehetőleg minél több társadalmi csoportot érintsenek.

Rendezvényeinkkel szeretnénk az Európai Unió alapeszméit – úgymint esélyegyenlőség, társadalmi felelősségvállalás, környezet iránti felelősségtudat (öko- ill. környezettudatosság) –támogatni, és olyan programokat megvalósítani, ahol az individualizmus és a közösségtudat kéz a kézben jár. Ezen felül azt szeretnénk elérni, ha az önkéntesség és az egymással való törődés komoly hangsúlyt kapna, és a hétköznapokban is erőteljesebben lenne jelen, mivel minden közösség alappillére az összetartás és a kölcsönös segítségnyújtás. Ennek fényében szeretnénk környezettudatos tevékenységeket, illetve programokat megvalósítani, ahol ez a szemlélet erősen jelen van.

Helyet kap még projektünkben az egészségtudatosság és az egészséges életmódra ösztönzés. Úgy tartjuk, hogy „a test a lélek temploma”, így olyan programokat is megrendezünk, amelyek ezen elvek mentén ösztönöznék a résztvevőket a sport és az egészséges életmód gyakorlati megvalósítására.

Projektünk másik célja az lenne, hogy a fiatalok és idősek közötti kommunikációt javítsuk. Ezt intergenerációs programokkal érnénk el, ahol közvetlen kapcsolatba kerülhetne egymással ez a két célcsoport. Mindezek mellett szeretnénk régi hagyományokkal is megismertetni a résztvevőket, úgy mint néptánc, képzőművészetek vagy különféle kézműves foglalkozások és mesterségek. A mai gyors társadalmi és gazdasági változások tükrében szükségét érezzük, hogy a régi közösségi szokásokat megőrizzük és továbbvigyük a következő generációk által. Ezzel egyben a közösségi kohézió és a szolidaritás is erősödik, hiszen a résztvevők számára korábban idegen, vagy csak múzeumokban létező kulturális örökségek megelevenednek, ezzel segítve, hogy ezen szakmák és mesterségek tovább is fenn tudjanak maradni az utókor számára, miközben ezen mesterségek űzői is visszaszerzik presztízsüket egy olyan társadalomban, ahol a futószalagon gyártott eszközök lassan kiszorítják őket a munkaerőpiacról.

Ezen felül fontos szerep jut még a társadalmi integrációnak is, ami elengedhetetlen egy közösségi társadalomnak, hiszen a szolidaritás és az esélyegyenlőség nagyban hozzájárul ahhoz, hogy ne csak egy jogszabályi környezet, mint elméleti háttér, legyen a hátrányosan érintett szereplőkre vonatkozóan, hanem a gyakorlati életben is érvényesüljön az egyenlőség elve mind a munkaerőpiacon, mind a hétköznapi életben.

A projekt megvalósítási időszaka:     2017.04.01. – 2020.09.30.

Az elnyert támogatás összege: 24.998.760 Ft

A projekt azonosítószáma: EFOP-1.3.5-16-2016-00769

A kedvezményezett neve: Re-Dial Vallástudományi Egyesület

A támogatás mértéke (%-ban): 100%